Látogatói házirend

Szinvapark Bevásárlóközpont
LÁTOGATÓI HÁZIREND

1. A Szinvapark Bevásárlóközpont teljes területe magánterület.

2. A Szinvapark Bevásárlóközpont területére lépve Ön, mint látogató és minden más
természetes személy automatikusan elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri
a Látogatói Házirendben foglaltakat, valamint azt a tényt, hogy Ön a Szinvapark
Bevásárlóközpont területére a saját felelősségére lép be és azt a saját felelősségére
használja.

3. A Látogatói Házirend megsértése a biztonsági szolgálat és/vagy hatósági szerv
intézkedését és a tiltott tevékenységet végző személy eltávolítását és/vagy hatósági
feljelentését vonja maga után.

4. A biztonsági személyzet a rend és nyugalom sértőjével szemben intézkedésre
jogosult, intézkedésének végrehajtása kötelező érvényű, szükség esetén hatósági
intézkedést kérhet.

5. A Szinvapark Bevásárlóközpontban és környékén biztonsági személyzet felügyel a
rendre és a jelen Látogatói Házirend rendelkezéseinek betartására.

6. A Szinvapark Bevásárlóközpont külső és belső területein kamerás
megfigyelőrendszer működik.

7. A Szinvapark Bevásárlóközpont egész területén mindenki csak saját felelősségére
használhat minden eszközt és berendezést, úgy, mint forgóajtót, padot, széket,
mozgólépcsőt, felvonót, bevásárlókocsit, stb.

8. A 14. életévét be nem töltött gyermeknek tilos szülői, illetve felnőtt személy
felügyelete nélkül a Szinvapark Bevásárlóközpont területén tartózkodni.

9. A Szinvapark Bevásárlóközpontban a nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999.
évi XLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tilos a dohányzás.

10. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos a hangoskodás, rádió, mobiltelefon és
egyéb eszközök (pl. hangszórók, stb.) hangos, zajos hallgatása, továbbá tilos a
hangos, másokat zavaró éneklés, kiabálás.

11. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos kéregetni vagy bármely olyan
magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet. Tilos
másokat sértegetni. A vonatkozó magatartást a biztonsági szolgálat személyzete
jogosult minősíteni.

12. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos a verekedés, dulakodás, mások fizikai
állapotának sérelmére elkövetett cselekedet.

13. Tilos a Szinvapark Bevásárlóközpont területén található és a Szinvapark
Bevásárlóközpont tulajdonát képező tárgyak, eszközök, berendezések rongálása,
eltulajdonítása. Minden ilyen cselekedet a Szinvapark Bevásárlóközpont biztonsági
személyzetének és/vagy az érintett hatóság intézkedését vonja maga után.

14. A Szinvapark Bevásárlóközpont területére tilos tűzveszélyes, robbanás veszélyes,
mérgező, fertőző és egyéb, az emberi életre vagy egészségre veszélyes eszközt,
illetve anyagot behozni.

15. Tilos lőfegyvert, vagy azzal összetéveszthető tárgyat, valamint minden olyan eszközt
a Szinvapark Bevásárlóközpont területére behozni, melyek nyilvános helyen való
birtoklását tiltja a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003.
(X.28.) Kormányrendelet.

16. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos politikai tevékenységet és politikai
propagandát folytatni, politikai agitációs munkát végezni, röplapot terjeszteni,
aláírást gyűjteni, ilyen jelleggel másokat biztatni.

17. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos vallási célú rendezvényt tartani,
hittérítői vagy más hasonló jellegű tevékenységet végezni, ilyen jelleggel másokat
biztatni és megszólítani.

18. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos ruha nélkül vagy alulöltözötten
tartózkodni és belépni.

19. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos egyedül vagy mással szexuális
cselekményeket folytatni, valamint nem szabad semmiféle szexuális magatartást
tanúsítani.

20. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos erősen piszkos, szennyezett, büdös,
ápolatlan ruházatban és nem megfelelő higiéniás állapotban belépni és tartózkodni.

21. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos a pihenőhelyeken, illetve más
területeken aludni, feküdni.

22. Tilos a Szinvapark Bevásárlóközpont területén található mosdókat és illemhelyeket
közfürdőként használni, valamint a kézmosáson túl tisztálkodást végezni.

23. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos a szemetelés, tilos a padlóra, falra
köpni, az illemhelyek erre kijelölt eszközein kívül vizeletet és székletet üríteni.

24. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén általánosan tilos a Ptk. vagy a Btk. szerinti
tiltott tevékenységet végezni, annak megvalósulást támogatni vagy elősegíteni.

25. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén tilos görkorcsolyával, gördeszkával,
rollerral, biciklivel, illetve egyéb játék- vagy sporteszközzel közlekedni.

26. A Szinvapark Bevásárlóközpont területén promóciót végezni, szórólapot osztani,
ügynöki, piackutatási tevékenységet folytatni, kérdőíves kikérdezést folytatni vagy
hasonló tevékenységet végezni kizárólag a Szinvapark Bevásárlóközpont
üzemeltetőjének engedélyével szabad.

27. Tilos engedély nélkül kereskedelmi, vendéglátóipari, idegenforgalmi tevékenységet
végezni.

28. Alkohol tartalmú italok fogyasztása kizárólag az erre kijelölt vendéglátóhelyeken
engedélyezett. Tilos alkohol hatása alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont területére
belépni.

29. Tilos kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani vagy annak hatása alatt a
Szinvapark Bevásárlóközpont területére belépni.

30. Tilos engedély nélkül nyilvános szerencsejátékot szervezni, folytatni, játszani.

31. Csak a Szinvapark Bevásárlóközpontban vásárolt étel és ital fogyasztása
engedélyezett és csak a Szinvapark Bevásárlóközpont ételudvarának területén (2.
emelet) vagy az Interspar To Go részén.

32. Az üzletek tulajdonában lévő bevásárlókocsik, ételtálcák nem vihetők el a
Szinvapark Bevásárlóközpont területéről.

33. A Szinvapark Bevásárlóközpont egész területén fényképezni és videofelvételt
készíteni csak az üzemeltető engedélyével szabad.

34. A Szinvapark Bevásárlóközpontban való tartózkodás, rendezvények, forgatások,
fotózások alkalmával fényképek és filmfelvételek készülhetnek. A Szinvapark
Bevásárlóközpontban való tartózkodással, a rendezvényeken való részvétellel és a
filmforgatások, fotózások helyszínén való tartózkodással Ön hozzájárul, hogy a
fotókat és filmfelvételeket az üzemeltető felhasználja.

35. A Szinvapark Bevásárlóközpont területére háziállatot csak a „Házirend állattal
érkezők számára” rendelkezéseinek betartása mellett lehet behozni.

36. Mozgólépcsőn babakocsival közlekedni tilos.
37. Tilos közerkölcsöt sértő magatartást tanúsítani, közerkölcsöt sértő tárgyakat
behozni.

38. A Szinvapark Bevásárlóközpont üzemeltetésének felhívására kötelező az orrot és a
szájat eltakaró egészségügyi maszk és/vagy további védőfelszerelés folyamatos és
szabályszerű viselése.

A Látogatói Házirend betartását az illetékes hatóságok és a Szinvapark
Bevásárlóközpont biztonsági szolgálata is ellenőrizheti. A Szinvapark Bevásárlóközpont
őrzésvédelmét ellátó biztonsági szolgálat feladatát a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
rendelkezései alapján jogosult és köteles teljesíteni, a fenti rendelkezéseket betartani és
betartatni.
A Látogatói Házirenddel kapcsolatos észrevételeket az info@szinvapark.hu email címre
lehet megtenni.
(A Látogatói Házirend a visszavonásig érvényes és hatályos.)

Kapcsolat:
Elérhetőség: 3527, Miskolc Bajcsy Zsilinszky utca 2-4.
Telefon: +36 46 502 301
Email: info@szinvapark.hu

Szinvapark Bevásárlóközpont