Húsvéti tojáskeresés

Szinvapark 2022. április 9-10. közötti Húsvéti tojáskeresés

Részvételi szabályzat

A Szinvapark 2022. április 9-10. közötti aktivitás (a továbbiakban: Aktivitás) szervezője: a Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118..; cégjegyzékszám: 01 09 914354; a továbbiakban: Szervező), lebonyolítója a Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-140780; a továbbiakban: Lebonyolító).

 

 1. Az aktivitásban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett aktivitásban kizárólag azon érvényes adóigazolvánnyal rendelkező, devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a jelen Részvételi szabályzat 2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a Részvételi szabályzat 3. pontjában meghatározott - időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.) területén a 4. pontban meghatározott mechanizmus mentén szórólapján lévő feladványt helyesen kitöltötte, arra a megfelelő helyre Nevét és kiértesítési Adatait helyesen és olvashatóan felvezette, majd a szórólapot hostesseink egyikének leadta. Az Aktivitásban minden személy naponta csak egyszer vehet részt!

A Lebonyolító bonyolítja le az aktivitást a Szervező megbízásából.

 

 1. Az aktivitásból kizárt személyek

Az Aktivitásban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és az előbbiek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja);
 • az Aktivitás lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).
 • A Szinvapark Bevásárlóközpont bármelyik üzletében dolgozó személyek és közeli hozzátartozóik
 • A Szinvapark Bevásárlóközpont üzemeltetésében résztvevők (biztonsági szolgálatot, takarítást, karbantartást teljesítő cég alkalmazottjai és közeli hozzátartozóik)

 

 1. Az Aktivitás időtartama

Az Aktivitás 2022. április 9. napján 10:00 óra és 19:00 óra között, 2022. április 10.. napján 10:00 és 17:00 óra között tart (a továbbiakban: Aktivitás Időtartama).

 

 1. Az Aktivitás menete és a részvétel feltételei

Az a Résztvevő, aki az Aktivitás Időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont területén belül elhelyezett 5db csokitojás mellett található feladványokat helyesen megfejti, azokat a hostessektől az Aktivitás időtartama alatt beszerezhető szórólapra felvezeti, majd Nevét és értesítési Elérhetőségét felvezetve, azt a hostesseknek leadja; jogosult a hostessektől átvenni cserébe az 500 db csokinyúl egyikét a készlet erejéig, valamint részt vesz az Aktivitást követő sorsoláson, melyen a 5 db egyenként 10.000 Ft értékű Galaxy 4 vásárlási utalványt sorsoljuk ki.

A fődíj nyerteseit a Lebonyolító a Résztvevő által megadott elérhetőségen értesíti. A sikeres kapcsolatfelvételt követően a Résztvevőnek előre egyeztetett időpontban a Szinvapark területén lesz alkalma a Főnyeremény átvételére. -Amennyiben a Résztvevő által megadott elérhetőségen a Résztvevőt a Lebonyolító legalább 5 különböző napon kereste, úgy Értesítési kötelezettségének eleget tett. A Szervezőt és a Lebonyolítót további kötelezettség nem terheli, a Nyereményhez további pótnyertest sorsolni nem köteles.

Ajándékok és Főnyeremények listája a játékszabályzat végén található.

Az aktivitás kizárólag a 3. pontban meghatározott Időtartamban üzemel, 2022. április 9. napján 10:00 óra és 19:00 óra között, 2022. április 10. napján 10:00 és 17:00 óra között. A résztvevőknek kizárólag ebben az Időtartamban van lehetősége részt venni az aktivitásban.

 

 1. Ajándékok és Főnyeremény

Az ajándékok és főnyeremény leírását az 1. számú melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatnak.

Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1.  számú mellékletben felsorolt Ajándékoktól eltérő Ajándékot ajánljon fel a résztvevőknek.

 

 1. A Szervező jogai

A Szervező fenntartja a jogát, hogy az aktivitás feltételeit előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítsa, vagy az aktivitást visszavonja. Különösen jogosult a Szervező az Aktivitás visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá az Aktivitás megtagadására, ha az Aktivitással kapcsolatban visszaélés, vagy a Részvételi- és Aktivitás szabályzat megszegésének gyanúja merül fel.

A Résztvevők elfogadják, hogy az Aktivitásban való részvétel során a jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

 

A Szervező (Adatkezelő) adatai, elérhetősége:

neve: Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft.

székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

cégjegyzékszáma: 01 09 914354

adószáma: 11818904441

 

 1. Általános rendelkezések

Az Aktivitás a Szinvapark Bevásárlóközpont beltéri plakátjain, sajtóhirdetésben, valamint a Szinvapark Bevásárlóközpont Facebook és weboldalon kerül népszerűsítésre.    

A jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók.

Az Aktivitással kapcsolatban további felvilágosítást az info@szinvapark.hu e-mail címen kérhet.

Budapest, 2022. március 26.

Szinvapark Bevásárlóközpont
(Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Szervező