Gardróbfrissítő kuponnapok

Szinvapark 2021. június 11-13. közötti Nyári Gardróbfrissítő Szinvapark kuponnapok - aktivitás

Részvételi szabályzat

A Szinvapark 2021. június 11-13. közötti aktivitás (a továbbiakban: Aktivitás) szervezője: a Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118..; cégjegyzékszám: 01 09 914354; a továbbiakban: Szervező), lebonyolítója a Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-140780; a továbbiakban: Lebonyolító).

 

 1. Az aktivitásban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett aktivitásban kizárólag azon érvényes adóigazolvánnyal rendelkező, devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a jelen Részvételi szabályzat 2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a Részvételi szabályzat 3. pontjában meghatározott - időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.) területén belül lévő bármely üzletben, egy összegben legalább bruttó 5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint értékben vásárol.

A Lebonyolító bonyolítja le az aktivitást a Szervező megbízásából.

 

 1. Az aktivitásból kizárt személyek

Az Aktivitásban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és az előbbiek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja);
 • az Aktivitás lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).
 • A Szinvapark Bevásárlóközpont bármelyik üzletében dolgozó személyek és közeli hozzátartozóik
 • A Szinvapark Bevásárlóközpont üzemeltetésében résztvevők (biztonsági szolgálatot, takarítást, karbantartást teljesítő cég alkalmazottjai és közeli hozzátartozóik)

 

 1. Az Aktivitás időtartama

Az Aktivitás 2021. június 11. napján 10 óra és 19 óra között, 2021. június 12. napján 10 óra és 19 óra között illetve 2021. június 13. 10 óra és 17 óra között, a készlet erejéig (összesen 150 db Szinvapark logóval ellátott maszk vesz részt az aktivitásban), tart (a továbbiakban: Aktivitás Időtartama). A maszkok elfogyását követően az aktivitás véget ér.

 

 1. Az Aktivitás menete és a részvétel feltételei

Az a Résztvevő, aki az Aktivitás Időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont területén belül lévő bármely üzletben vásárol, és amennyiben egy összegben legalább bruttó5000 ft értékben vásárol, az részt vehet az aktivitásban azzal, hogy a hostessnek bemutatja a blokkot.   Adott napon, csak az adott napi blokk bemutatása jogosít fel az aktivitás részvételére. A bemutatást követően a hostess pecséttel látja el a blokkot, ezzel igazolva, hogy részt vett az aktivitásban, mivel egy blokkal csak egyszer vehet részt az aktivitásban.

A blokk bemutatásával a blokk értékétől függetlenül (de legalább bruttó 5000 Ft) egyszeri alkalommal egy darab Szinvapark logóval ellátott textilmaszkot kap a vásárló. Egy személy az Aktivitás Időtartama alatt csak egy blokkot válthat be.

 

Az aktivitás kizárólag a 3. pontban meghatározott Időtartamban üzemel, 2021. június 11. napján 10:00 órától, a készlet erejéig (összesen 150 db Szinvapark logóval ellátott maszk vesz részt az aktivitásban), de legkésőbb 2021. június 13. 17:00 óra között tart. A résztvevőknek kizárólag az Aktivitás Időtartamában van lehetősége részt venni az aktivitásban.

 

 1. Ajándékok

Az ajándék leírását az 1. számú melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatnak.

Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1.  számú mellékletben felsorolt Ajándéktól eltérő Ajándékot ajánljon fel a résztvevőknek.

 

 1. A Szervező jogai

A Szervező fenntartja a jogát, hogy az aktivitás feltételeit előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítsa, vagy az aktivitást visszavonja. Különösen jogosult a Szervező az Aktivitás visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá az Aktivitás megtagadására, ha az Aktivitással kapcsolatban visszaélés, vagy a Részvételi- és Aktivitás szabályzat megszegésének gyanúja merül fel.

A Résztvevők elfogadják, hogy az Aktivitásban való részvétel során a jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

 

A Szervező (Adatkezelő) adatai, elérhetősége:

neve: Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft.

székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

cégjegyzékszáma: 01 09 914354

adószáma: 11818904441

 

 1. Általános rendelkezések

Az Aktivitás a Szinvapark Bevásárlóközpont beltéri plakátjain, sajtóhirdetésben, valamint a Szinvapark Bevásárlóközpont Facebook és weboldalon kerül népszerűsítésre.

A jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók.

Az Aktivitással kapcsolatban további felvilágosítást az info@szinvapark.hu e-mail címen kérhet.

 

Budapest, 2021. május 27.

 

Szinvapark Bevásárlóközpont (Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Szervező

 

 

 1. számú melléklet

   Ajándék

150 darab Szinvapark logóval ellátott textilmaszl

 

Budapest, 2021. május 27.

Szinvapark Bevásárlóközpont (Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Szervező