Őszi kedvezményszüret szerencsekerék játékszabályzat

Szinvapark 2020. október 2-4. közötti szerencsekerék aktivitás Részvételi szabályzat

A Szinvapark 2020. október 2-4. közötti aktivitás (a továbbiakban: Aktivitás) szervezője: a Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118..; cégjegyzékszám: 01 09 914354; a továbbiakban: Szervező), lebonyolítója a Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-140780; a továbbiakban: Lebonyolító).

1. Az aktivitásban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett aktivitásban kizárólag azon érvényes adóigazolvánnyal rendelkező, devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a jelen Részvételi szabályzat 2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a Részvételi szabályzat 3. pontjában meghatározott - időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont (3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út 2-4.) területén belül lévő bármely üzletben, egy összegben legalább bruttó 5.000,- Ft, azaz bruttó ötezer forint értékben vásárol.

A Lebonyolító bonyolítja le az aktivitást a Szervező megbízásából.

2. Az aktivitásból kizárt személyek

Az Aktivitásban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és az

  előbbiek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja);

 • az Aktivitás lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli

  hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).

 • A Szinvapark Bevásárlóközpont bármelyik üzletében dolgozó személyek és közeli

  hozzátartozóik

A Szinvapark Bevásárlóközpont üzemeltetésében résztvevők (biztonsági szolgálatot,

takarítást, karbantartást teljesítő cég alkalmazottjai és közeli hozzátartozóik)

3. Az Aktivitás időtartama

Az Aktivitás 2020. október 2. napján 10:00 óra és 2020. október 4. 17:00 óra között tart (a továbbiakban: Aktivitás Időtartama).

4. Az Aktivitás menete és a részvétel feltételei

Az a Résztvevő, aki az Aktivitás Időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont területén belül lévő bármely üzletben vásárol, és amennyiben egy összegben legalább bruttó 5000 ft értékben vásárol, az részt vehet az aktivitásban azzal, hogy a hostessnek bemutatja a blokkot. Adott napon, csak az adott napi blokk bemutatása jogosít fel az aktivitás részvételére. A bemutatást követően a hostess pecséttel látja el a blokkot, ezzel igazolva, hogy részt vett az aktivitásban, mivel egy blokkal csak egyszer vehet részt az aktivitásban.

A blokk bemutatásával egyszeri alkalommal lehetősége nyílik a szerencsekerék megforgatására, ahol 6 különböző ajándék közül kaphatnak egyet amennyiben olyan mezőt pörgetnek ki. Van nem nyert mező is, abban az esetben a résztvevő nem kap semmit. Ajándékok:

 • Kézfertőtlenítő
 • Ügyességi játék

 • Tornazsák

 • Bevásárlótáska

 • Táskafogas

 • Fülhallgató

  Az aktivitás kizárólag a 3. pontban meghatározott Időtartamban üzemel, 2020. október 2. napján 10:00 óra és 2020. október 4. 17:00 óra között. A résztvevőknek kizárólag ebben az Időtartamban van lehetősége részt venni az aktivitásban.

  5. Ajándékok
  Az ajándékok leírását az 1. számú melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan részét

  képezi jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatnak.

  Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt Ajándékoktól eltérő Ajándékot ajánljon fel a résztvevőknek.

  7. A Szervező jogai

  A Szervező fenntartja a jogát, hogy az aktivitás feltételeit előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítsa, vagy az aktivitást visszavonja. Különösen jogosult a Szervező az Aktivitás visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá az Aktivitás megtagadására, ha az Aktivitással kapcsolatban visszaélés, vagy a Részvételi- és Aktivitás szabályzat megszegésének gyanúja merül fel.

  A Résztvevők elfogadják, hogy az Aktivitásban való részvétel során a jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

  A Szervező (Adatkezelő) adatai, elérhetősége:

  neve: Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118. cégjegyzékszáma: 01 09 914354 adószáma: 11818904441

  8. Általános rendelkezések

  Az Aktivitás a Szinvapark Bevásárlóközpont beltéri plakátjain, sajtóhirdetésben, valamint a Szinvapark Bevásárlóközpont Facebook és weboldalon kerül népszerűsítésre.

  A jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók.

  Az Aktivitással kapcsolatban további felvilágosítást az info@szinvapark.hu e-mail címen kérhet.

  Budapest, 2020. szeptember 11.

Szervező

 

1. számú melléklet Ajándékok

Ajándékok:

 • 150 db - Kézfertőtlenítő

 • 150 db - Ügyességi játék

 • 150 db - Tornazsák

 • 150 db - Bevásárlótáska

 • 150 db - Táskafogas

 • 150 db - Fülhallgató

   

  Budapest, 2020. szeptember 11.

  Szinvapark Bevásárlóközpont (Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

  Szervező