Őszi kuponnapok

Részvételi szabályzat

A Szinvapark 2021. november 13-án zajló aktivitás (a továbbiakban: Aktivitás) szervezője: a Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.; cégjegyzékszám: 01 09 914354; a továbbiakban: Szervező), lebonyolítója a Brightly Kommunikációs Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.; cégjegyzékszám: 13-09-140780; a továbbiakban: Lebonyolító).

 

 1. Az aktivitásban résztvevő személyek

A Szervező által szervezett aktivitásban kizárólag azon érvényes adóigazolvánnyal rendelkező, devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a jelen Részvételi szabályzat 2. pontjában meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: Résztvevő) vehet részt, aki a Részvételi szabályzat 3. pontjában meghatározott - időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4.) területén belül lévő bármely üzletben, egy összegben legalább bruttó 10.000,- Ft, azaz bruttó tízezer forint értékben vásárol.

A Lebonyolító bonyolítja le az aktivitást a Szervező megbízásából.

 

 1. Az aktivitásból kizárt személyek

Az Aktivitásban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező és Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és az előbbiek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja);
 • az Aktivitás lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja).
 • A Szinvapark Bevásárlóközpont bármelyik üzletében dolgozó személyek és közeli hozzátartozóik
 • A Szinvapark Bevásárlóközpont üzemeltetésében résztvevők (biztonsági szolgálatot, takarítást, karbantartást teljesítő cég alkalmazottjai és közeli hozzátartozóik)

 

 1. Az Aktivitás időtartama

Az Aktivitás 2021. november 13. napján 10 óra és 19 óra között, a készlet erejéig (összesen 200 db ajándék vesz részt az aktivitásban), tart (a továbbiakban: Aktivitás Időtartama). Az ajándékok elfogyását követően az aktivitás véget ér.

 

 1. Az Aktivitás menete és a részvétel feltételei

Az a Résztvevő, aki az Aktivitás Időtartama alatt a Szinvapark Bevásárlóközpont területén belül lévő bármely üzletben vásárol, és amennyiben egy összegben legalább bruttó10.000 Ft értékben vásárol, az részt vehet az aktivitásban azzal, hogy a hostessnek bemutatja a blokkot.   Adott napon, csak az adott napi blokk bemutatása jogosít fel az aktivitás részvételére. A bemutatást követően a hostess pecséttel látja el a blokkot, ezzel igazolva, hogy részt vett az aktivitásban, mivel egy blokkal csak egyszer vehet részt az aktivitásban.

A blokk bemutatásával a blokk értékétől függetlenül (de legalább bruttó 10.000 Ft) egyszeri alkalommal elvehet egy darab fánkot a kihelyezett fánkfalról (összesen 200 darab fánk) és

minden fánk mellé további 1 db ajándékot kap a vásárló:

páros számú fánktartóról elvett fánk mellé 1 db Szinvapark logóval ellátott bögrét (összesen 100 db), páratlan számú fánktartóról elvett fánk mellé 1 db Szinvapark logóval ellátott leddel világító csillagot (összesen 100 db). Egy személy az Aktivitás Időtartama alatt csak egy blokkot válthat be.

 

Az aktivitás kizárólag a 3. pontban meghatározott Időtartamban üzemel, 2021. november 13. napján 10:00 órától, a készlet erejéig (összesen 200 vásárló részére szóló ajándék - 200 db fánk + minden fánk mellé 1 ajándék bögre vagy csillag vesz részt az aktivitásban), de legkésőbb 2021. november 13. 19:00 óráig tart. A résztvevőknek kizárólag az Aktivitás Időtartamában van lehetősége részt venni az aktivitásban.

 

 1. Ajándékok

Az ajándék leírását az 1. számú melléklet tartalmazza, amely elválaszthatatlan részét képezi jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatnak.

Előre nem látható események bekövetkezte esetén a Szervező fenntartja a jogot, hogy az 1.  számú mellékletben felsorolt Ajándéktól eltérő Ajándékot ajánljon fel a résztvevőknek.

 

 1. A Szervező jogai

A Szervező fenntartja a jogát, hogy az aktivitás feltételeit előzetes bejelentés nélkül bármikor módosítsa, vagy az aktivitást visszavonja. Különösen jogosult a Szervező az Aktivitás visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá az Aktivitás megtagadására, ha az Aktivitással kapcsolatban visszaélés, vagy a Részvételi- és Aktivitás szabályzat megszegésének gyanúja merül fel.

A Résztvevők elfogadják, hogy az Aktivitásban való részvétel során a jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

 

A Szervező (Adatkezelő) adatai, elérhetősége:

neve: Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft.
székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.
cégjegyzékszáma: 01 09 914354
adószáma: 11818904441

 

 1. Általános rendelkezések

Az Aktivitás a Szinvapark Bevásárlóközpont beltéri plakátjain, sajtóhirdetésben, valamint a Szinvapark Bevásárlóközpont Facebook és weboldalon kerül népszerűsítésre.

A jelen Részvételi- és Aktivitás szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók.

Az Aktivitással kapcsolatban további felvilágosítást az info@szinvapark.hu e-mail címen kérhet.

 

Budapest, 2021. november 2.

 

Szinvapark Bevásárlóközpont
(Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft.
(székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

 

1.  számú melléklet

Ajándék :

200 darab ízesített fánk, fánkfalról választva
minden fánk mellé további ajándék:
páros számú fánktartóról elvett fánk mellé Szinvapark logóval ellátott bögre (összesen 100 db)
páratlan számú fánktartóról elvett fánk mellé Szinvapark logóval ellátott leddel világító csillag (összesen 100 db)

 

Budapest, 2021. november 2.

 

Szinvapark Bevásárlóközpont
(Raiffeisen Ingatlan Üzemeltető Kft.
(székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Szervező